Chính Sách Bảo Mật

Trang web đá gà trực tiếp cam kết tuân thủ chính sách bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và cam kết không tiết lộ, chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

Dưới đây là những điểm quan trọng về chính sách bảo mật của chúng tôi:

  1. Thu thập thông tin: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn chỉ khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin đó thông qua các biểu mẫu đăng ký, đặt hàng hoặc gửi phản hồi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ.
  2. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để liên hệ với bạn về các cập nhật, tin tức và chương trình khuyến mãi liên quan đến trang web đá gà trực tiếp.
  3. Bảo mật thông tin: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.
  4. Chia sẻ thông tin: Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ bạn. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân khi cần thiết để cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, hoặc khi có yêu cầu pháp lý từ các cơ quan chức năng.
  5. Cookie và công nghệ theo dõi: Trang web đá gà có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tương tự để cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Những công nghệ này giúp chúng tôi thu thập thông tin về việc sử dụng trang web và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể được cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo trước. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra định kỳ chính sách này để cập nhật với những thay đổi mới nhất.

Chúng tôi xem trọng quyền riêng tư và cam kết đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo mật và an toàn khi sử dụng trang web đá gà trực tiếp.