Điều Khoản và Quy Định

Dưới đây là một số điều khoản quy định quan trọng của trang web đá gà trực tiếp:

  1. Tuổi tác: Trang web đá gà trực tiếp chỉ dành cho những người trưởng thành, đủ tuổi theo quy định của pháp luật tại quốc gia của bạn. Bạn phải có ít nhất 18 tuổi hoặc tuổi tương đương để tham gia vào hoạt động đá gà trực tiếp trên trang web.
  2. Trách nhiệm cá nhân: Bạn chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trên trang web đá gà trực tiếp. Bạn không được sử dụng trang web để tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, gian lận hoặc vi phạm các quy định pháp luật.
  3. Quyền riêng tư: Trang web đá gà trực tiếp cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trong quá trình sử dụng trang web sẽ được bảo mật và sử dụng theo chính sách quy định về quyền riêng tư.
  4. Trách nhiệm pháp lý: Trang web đá gà trực tiếp không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra do việc sử dụng thông tin hoặc dựa vào nội dung trên trang web. Người dùng chịu trách nhiệm duy nhất cho quyết định cá nhân của mình khi tham gia vào các hoạt động đá gà trực tiếp.
  5. Quyền sở hữu trí tuệ: Tất cả các nội dung trên trang web đá gà trực tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn vào bài viết, hình ảnh, video và biểu đồ, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của trang web. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng lại các nội dung này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
  6. Thay đổi và chấm dứt: Trang web đá gà trực tiếp có quyền thay đổi hoặc chấm dứt hoạt động của trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập của người dùng vào trang web theo quyết định riêng của chúng tôi.

Điều khoản quy định trên được thiết lập để đảm bảo một môi trường an toàn, trung thực và tuân thủ pháp luật cho tất cả người dùng của trang web đá gà trực tiếp.